Vis alle innlegg av

Nordic Infra

Julebrev fra Nordic Infra 2018

Juleønsker fra Nordic Infra

Jul i Nordic Infra 2018

Julen nærmer seg som vanlig med stormskritt, og nok et år er snart omme. Året har vært spennende og hektisk, med ulike oppdrag for ulike kunder.

Ikke minst har vårt oppdrag med Fornebubanen vært omfattende, men også gitt oss innsikt i de oppgaver og utfordringer som ligger i store oppdrag hos tekniske rådgivere. Vi er nå 8 ansatte med vår siste nyansettelse Eivind Pedersen, som kommer fra OHL og deres prosjekt på Follobanen. Eivind er 27 år og sivilingeniør med en bachelor fra Universitetet i Agder innenfor bygg og konstruksjonsteknikk og en Master fra Universitetet i Aalborg, og blir et viktig kompletterende tilskudd til vår kompetente stab.

En annen veldig hyggelig hendelse i høst var at vi ble tildelt rammeavtale med Nye Veier når det gjelder «Strategisk og operativ bistand – Strategisk rådgivning entreprenørgjennomføring». Dette var en konkurranse hvor pris telte 25 % og myke verdier (kompetanse) 75 % og vi knuste konkurrentene. Ekstra hyggelig blir det når vurderingen til Nye Veier er som følger: «Tilbyder dekker tjenestekategorien på en svært tilfredsstillende måte. Dette underbygges med en svært relevant kompetansebeskrivelse og erfaring fra svært relevante referanseprosjekt. Solid og lang erfaring fra ulike nivåer innen entreprenørbransjen. Svært god overføringsverdi fra referanseprosjekt. Leverandøren kan på en særdeles god måte dekke Nye Veiers behov innen tjenestekategorien.» Vi gleder oss til å starte samarbeidet med Nye Veier som er lokomotivet i den bransjeendringen vi er inne i.

Hva har skjedd i bransjen

Den 1. Januar 2016 overtok Nye Veier offisielt 4 utbyggingsområder fra Statens Vegvesen. Det er ganske snart 3 år siden. Antageligvis tidligere, men i alle fall da gikk bransjen inn i en endringsfase som pågår og vil pågå i mange år fremover.

Acciona er nå kommet inn som første utenlandske entreprenør hos Nye Veier på strekningen Ranheim – Værnes. På sosiale medier i etterkant kan man lese kommentarer som «highway to hell», «spanjola veit da fint lite om tælaløysing», «Rystende», «Dette har ingen ting med demokrati å gjøre», «Galskap i praksis». Facebook og andre sosiale medier er jo ganske artig siden kommentarene bare går ut til dine venner som antageligvis er noenlunde likesinnede. På den måten får du en følelse at halve Norge er enige med deg, mens det sannsynligvis er bare dine 73 venner fra Midt-Norge. Acciona skriver følgende på sin hjemmeside: «Historical experience: 65 countries on 5 continents» Vi får jo håpe at de har fått med seg noe.
For å være litt alvorlig, så tror vi at det i Europa på lik linje med Norge finnes gode og dårlige entreprenører. Men vår oppfatning er at de seriøse utenlandske entreprenører er veldig klar over verdien av lokalkunnskap og lokalkompetanse. De seriøse norske entreprenørene som ser verdien i internasjonalt samarbeid, kan få verdifull erfaring og bruke den til å ta nye markedsandeler. I dag er det ikke lett å få tak i seriøse norske samarbeidspartnere, men dette kommer til å endres.

Dårlige resultater og tvister har også vært tema i høst, men det virker som det er en felles front mot at dette må endres. Selv om man gjennom media kan få følelsen av at ikke alle hos Statens Vegvesen er med, så er vi sikre på at heller ikke de ønsker dagens tilværelse. Det er vel slik at man har felles mål, men uenig om årsak og veien.

Den største omstillingen er kanskje hos rådgiverne. De vil fortsatt ha et stort marked mot det offentlige, men store deler av deres portefølje innenfor samferdsel flyttes til totalentrepriser. Det betyr at de får en ny kunde på samferdsel og infrastruktur, entreprenøren. Vi tror entreprenøren vil kreve mer av rådgiveren, det vil settes andre krav til resultater og kostnadseffektivitet og det vil være behov for nye kontraktmodeller. Det vil også bli en flytting av kompetanse i verdikjeden gjennom at entreprenøren vil ønske rådgivningskompetanse og rådgiveren vil ønske entreprenørkompetanse. Hvem som vinner den kampen er vi usikre på, men i dette grensesnittet ser vi i Nordic Infra et stort potensial for vårt selskap. Vi er et uavhengig rådgiverselskap med tung entreprenørkompetanse.

God Jul til alle fra oss i Nordic Infra!

Nordic Infra rekrutterer

Nordic Infra AS er et nytt og selvstendig konsulent- rådgivingsselskap innen bygg- og anleggsbransjen. På kort tid har vi rukket å befeste en posisjon i markedet, og vi har ambisjoner om ytterligere vekst. Vi ønsker derfor å utvide vårt tjenestetilbud og styrke teamet. Vi søker derfor nye medarbeidere med bred og allsidig kompetanse fra bygg- og anleggsbransjen.

Nye stillinger:

Rådgiver anleggsteknikk / anleggsgjennomføring: https://www.nordicinfra.no/ledig-stilling/88-radgiver-anleggsteknikk-anleggsgjennomforing/

HMS(SHA) /KS-leder: https://www.nordicinfra.no/ledig-stilling/88-hmssha-ks-leder/

Prosjekteringsleder: https://www.nordicinfra.no/ledig-stilling/88-senior-anleggsteknikk/

Ønsker du å vite mer om hva Nordic Infra kan tilby, ta kontakt med Anders Flåtteng på telefon +47 928 10 007, eller send søknad til anders.flatteng@nordicinfra.no. Alle henvendelser behandles selvfølgelig konfidensielt.

Vi i Nordic Infra har stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen, og kan også hjelpe deg med ditt neste karriereløft. Send oss gjerne din CV, så kan vi gjøre uforpliktende vurdering.

Sommertanker fra Nordic Infra

Ferien er i gang for mange med århundrets sommervær i store deler av Norge. Vi i Nordic Infra feirer 1,5 års jubileum og er på linje med de målsetningene vi satte oss for ett år siden.

Hva har skjedd hos oss siden jul

I februar ansatte vi Michael Andersen og senest forrige uke Kai Otto Olsen som starter hos oss 1. august. Begge to erfarne HMS/KS medarbeidere. I tillegg har vi også fått med oss en erfaren prosjektleder på laget, Morten Rognmo. Vi er nå 7 ansatte og har bra pågang fra gode kandidater som ønsker å jobbe hos oss. Vi følger så langt våre ambisiøse vekstplaner, som også innbefatter ansettelser ut ifra konkrete forespørsler fra våre kunder. Med vår brede tilgang på gode ressurser, vil vi i stor grad kunne levere det markedet måtte etterspørre.

Vi har vært tungt involvert på forprosjektet til Fornebubanen gjennom denne våren. Multiconsult og Cowi har ansvaret for dette oppdraget, og vi er med laget som underleverandør. Bakgrunnen for vårt engasjement har vært å bringe entreprenørkompetanse inn i prosessen og være en uavhengig entreprenørressurs. Utrolig interessant å få muligheten til å være involvert sammen med en rådgivende ingeniør og byggherre, som arbeider i denne fasen, og dermed kunne tilføre vår type kompetanse.

Utover Fornebuprosjektet består vår kundeportefølje nå av noen større og mellomstore internasjonale entreprenørselskaper, noen større og mellomstore norske entreprenørselskaper, samt noen rådgivende ingeniørselskaper. I tillegg har vi hatt oppdrag for flere Byggherrer, og vil blant annet forsøke å vinne rammeavtaler med for eksempel Nye Veier, som vi har hatt gode samarbeid med tidligere.

Hva har skjedd i bransjen siden jul

Rett etter jul var det mye fokus på utkastelsen av Condotte på Follobanen. Dette var kanskje godt nytt til ‘beskytterne’ av det norske markedet, men kanskje like ødeleggende for internasjonale aktører som ønsker å etablere seg på det Norske markedet. Vi tror ikke Norge skal hindre internasjonale aktører ut i fra alt som skal bygges fremover.

Verden og markedet blir mer globalt og internasjonalt, enten vi vil det eller ei, og vi har heller tro på å utnytte og ta lærdom av all den kompetanse som kan tilføres fra et internasjonalt marked. Norske aktører er veldig flinke til å bygge i Norge, men så er det jo også utført komplekse prosjekter utenfor landegrensene. Vi har nok et litt annet bilde av oss selv enn det resten av verden har.

Et eksempel er at NTNU utdanner veldig gode ingeniører og det er en oppfatning i Norge at de beste kommer derfra. Det er nødvendigvis ikke helt rett. NTNU er rangert på plass mellom nummer 51 og 100 blant universiteter innenfor emnet «civil engineering». Det er altså mellom 51 og 100 universiteter som er rangert høyere enn NTNU. Med majoriteten hos norske entreprenører og rådgivere kommende fra NTNU, har det kanskje til nå vært mer fristende ansette mennesker som kommer fra samme bygd, eller har gått på samme skole eller prater samme språk som en selv.

Vi tror byggherrene kan og bør legge bedre til rette for et marked som gir like konkurransevilkår med seriøse aktører, uansett hvilket land de kommer ifra. På samme måte tror vi at entreprenørene ville hatt stort utbytte av å benytte større grad av ressurser og samarbeidspartnere med internasjonal bakgrunn og erfaring. Kombinasjonen av norsk og utenlandsk kompetanse må jo være utviklende for bransjen, spesielt i et ressurskrevende marked.

Både Bane Nor og Nye Veier har hatt flere avlysninger dette halvåret grunnet manglende konkurranse. Det kan se ut som dette skyldes manglende forståelse for markedet eller krav som er satt som man ikke ser konsekvensen av. Nye Veier har også hatt noen tilfeller hvor prekvalifiserte selskaper ikke nådde maksprisen og ble forkastet av den grunn. Er det riktig å sette krav til en makspris, som åpenbart må være vanskelig å definere på et så tidlig tidspunkt? Man står jo i fare for å miste aktører som kanskje hadde vært de beste når konkretiseringsfasen er over. Prisen teller minst hevder Nye Veier, men den talte 100 % for de som ble forkastet.

Dårlig inntjening, men vekst hos entreprenørene har vært tema på slutten av halvåret og det første er i alle fall ikke bra for utviklingen av bransjen. Høyt konfliktnivå over lengre tid må jo ta en del av skylden for dette, men nå er vi jo alle i en enorm endringsmodus mot noe bedre eller i alle fall noe annet. Vi har forsøkt å beskrive situasjonen på denne måten:

Veien til det bedre

 

Det norske markedet beveger seg fra noe som har blitt gjort i mange år til noe som er helt nytt og annerledes. Alle har på en eller annen måte startet denne reisen. Alle aktørene vil ha forskjellig hastighet på denne linjen. Full fart, stopp, justering, mindre fart, tilbake. Det som er sikkert er at aktørene befinner seg på forskjellige plasser på veien. Vi er midt i eller i starten av den mest spennende perioden i bransjen så lenge vi har vært der. Det er det inspirerende å få være med på!
God Sommer til alle fra oss i Nordic Infra!

Prosjekteringsleder

Nordic Infra AS er et nytt og selvstendig konsulent- rådgivingsselskap innen bygg- og anleggsbransjen. På kort tid har vi rukket å befeste en posisjon i markedet, og vi har ambisjoner om ytterligere vekst. Vi ønsker derfor å utvide vårt tjenestetilbud og styrke teamet. Vi søker derfor nye medarbeidere med bred og allsidig kompetanse fra bygg- og anleggsbransjen.

Stilling: Prosjekteringsleder
Firma: Nordic Infra AS
Fylke: Oslo

Vi søker dyktige Prosjekteringsledere for våre kunder i både privat- og offentlig sektor. Siden flere av Nordic Infra sine kunder er entreprenører, vil det være en fordel om du har erfaring med totalentrepriser. Din kompetanse skal styrke samarbeidet og være bindeledd mellom rådgivende ingeniør og entreprenører. Du er ambisiøs med kommersiell holdning og du har helst noe operativ erfaring fra bygg- eller anleggsprosjekter.

Våre kandidater

 • Sivilingeniør med solid erfaring fra infrastrukturprosjekter
 • Fordel med erfaring fra større vei- eller bane prosjekter
 • Kunnskap om reguleringsprosesser
 • Erfaring med prosjekterings- og entreprisekontraktsstandarder NS 8401/02 og NS 8405/07
 • Stort engasjement for faget og utvikling
 • Strukturert, selvstendig og er ryddig i din opptreden.
 • Analytisk

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for å koordinere og styre arbeidene med prosjektering på en helhetlig måte
 • Koordinerer arbeidene med prosjektering på tvers av alle fagdisipliner
 • Koordinerer arbeidet med prosjektering mellom entreprenør og rådgivende ingeniør
 • Å etablere gode rutiner, samt påse at leveransen er av rett kvalitet til rett til og kostnad
 • Utarbeide byggeplaner, tekniske beskrivelser og forestå regulering
 • Organisere prosjektgruppen bestående av konsulenter frem til kontraktsgrunnlag

Vi kan tilby

Vi ønsker å tilby våre ansatte noe mer enn en arbeidsplass. Du vil være en del av et arbeidsmiljø og fagmiljø med svært erfarne og kompetente kollegaer med mange års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen. Nordic Infra skal kunne tilby kundene de beste- og mest kompetente fagspesialistene i bransjen. I tillegg vil du få:

 • Stor fleksibilitet i egen arbeidshverdag og lite byråkrati
 • Konkurransedyktige betingelser og gode insentiv ordninger
 • Positiv bedriftskultur, ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard
 • Svært dyktige kollegaer og spennende utfordringer i et uformelt arbeidsmiljø preget av humor og lite selvhøytidelighet

Ønsker du å vite mer om hva Nordic Infra kan tilby, ta kontakt med Anders Flåtteng på telefon +47 928 10 007, eller send søknad til anders.flatteng@nordicinfra.no. Alle henvendelser behandles selvfølgelig konfidensielt. Søknadsfrist: 05.08.2018

Vi i Nordic Infra har stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen, og kan også hjelpe deg med ditt neste karriereløft. Send oss gjerne din CV, så kan vi gjøre uforpliktende vurdering.

Planlegger

Nordic Infra AS er et nytt og selvstendig konsulent- rådgivingsselskap innen bygg- og anleggsbransjen. På kort tid har vi rukket å befeste en posisjon i markedet, og vi har ambisjoner om ytterligere vekst. Vi ønsker derfor å utvide vårt tjenestetilbud og styrke teamet. Vi søker derfor nye medarbeidere med bred og allsidig kompetanse fra bygg- og anleggsbransjen.

Vi søker dyktige Planleggere for våre kunder i både privat- og offentlig sektor. Du er erfaren, men fortsatt ambisiøs. I tillegg har du en kommersiell holdning. Du kan også være fersk i bransjen, men du er da over gjennomsnittet interessert i teknologi og oppdatert på «state of the art«. Du har helst noe operativ erfaring fra bygg- eller anleggsprosjekter.

Våre kandidater

 • høyskole utdanning.
 • Relevant erfaring kan kompenserer for manglende formell utdanning
 • Stort engasjement for faget
 • Strukturert, selvstendig og er ryddig i din opptreden.
 • Analytisk
 • Erfaring med bruk av ulike planleggingsverktøy som for eksempel: Tilos, DynaRoad, Safran Project, Plancon Planner eller MS Project

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Utarbeide, oppdaterer og vedlikeholde tidsplaner / fremdriftsplaner / ressursplaner
 • Detaljplanlegge prosjekters fremdrift, milepæler og kritisk linje
 • Håndtere og analysere risiko og muligheter knyttet til fremdrift og gjennomføringstid
 • Prosjektnedbryting for å definere kost og ressursbehov
 • Optimalisere tidsplaner og kunne foreslå alternative metoder for gjennomføring

Vi kan tilby

Vi ønsker å tilby våre ansatte noe mer enn en arbeidsplass. Du vil være en del av et arbeidsmiljø og fagmiljø med svært erfarne og kompetente kollegaer med mange års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen. Nordic Infra skal kunne tilby kundene de beste- og mest kompetente fagspesialistene i bransjen. I tillegg vil du få:

 • Stor fleksibilitet i egen arbeidshverdag og lite byråkrati
 • Konkurransedyktige betingelser og gode insentiv ordninger
 • Positiv bedriftskultur, ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard.
 • Svært dyktige kollegaer og spennende utfordringer i et uformelt arbeidsmiljø preget av humor og lite selvhøytidelighet

Ønsker du å vite mer om hva Nordic Infra kan tilby, ta kontakt med Anders Flåtteng på telefon +47 928 10 007, eller send søknad til anders.flatteng@nordicinfra.no. Alle henvendelser behandles selvfølgelig konfidensielt. Søknadsfrist: 05.08.2018

Vi i Nordic Infra har stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen, og kan også hjelpe deg med ditt neste karriereløft. Send oss gjerne din CV, så kan vi gjøre uforpliktende vurdering.

Miljøingeniør

Nordic Infra AS er et nytt og selvstendig konsulent- rådgivingsselskap innen bygg- og anleggsbransjen. På kort tid har vi rukket å befeste en posisjon i markedet og vi har ambisjoner om ytterligere vekst. Vi ønsker derfor å utvide vårt tjenestetilbud og styrke teamet. Vi søker derfor nye medarbeidere med bred og allsidig kompetanse fra bygg- og anleggsbransjen.

Vi søker dyktige Miljøingeniører for våre kunder i både privat- og offentlig sektor. Du er ung, ambisiøs med kommersiell holdning. Du har helst noe operativ erfaring fra bygg- eller anleggsprosjekter.

Våre kandidater

 • Du har høyere utdanning, fortrinnsvis innen en av følgende fagretninger: Kjemi, geologi, miljø, HMS eller bygg/anlegg
 • Stort engasjement for faget
 • Strukturert, selvstendig og er ryddig i din opptreden.
 • Evne til å spille andre gode

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Følge opp arbeidet med Ytre Miljø i planlegging og utførelse av byggeoppdrag
 • Utføre miljøkartlegging i forkant av prosjektoppstart, utføre samsvarsvurderinger
 • Analyserer å vurdere risiko og trender
 • Følge opp uønskede hendelser, avvik og forbedringsforslag
 • Planlegge og gjennomføre revisjoner
 • Etterlever krav og sørge for kontinuerlig forbedring
 • Utarbeide og revidere miljøoppfølgingsplan, samt kontrollplaner og risikovurderinger
 • Rådgivning Ytre Miljø

Vi kan tilby

Vi ønsker å tilby våre ansatte noe mer enn en arbeidsplass. Du vil være en del av et arbeidsmiljø og fagmiljø med svært erfarne og kompetente kollegaer med mange års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen. Nordic Infra skal kunne tilby kundene de beste- og mest kompetente fagspesialistene i bransjen. I tillegg vil du få:

 • Stor fleksibilitet i egen arbeidshverdag og lite byråkrati
 • Svært dyktige kollegaer og spennende utfordringer i et uformelt arbeidsmiljø preget av humor og lite selvhøytidelighet
 • Konkurransedyktige betingelser og gode insentiv ordninger
 • Positiv bedriftskultur, ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard.
 • Kvinner oppfordres til å søke

Ønsker du å vite mer om hva Nordic Infra kan tilby, ta kontakt med Anders Flåtteng på telefon +47 928 10 007, eller send søknad til anders.flatteng@nordicinfra.no. Alle henvendelser behandles selvfølgelig konfidensielt. Søknadsfrist: 05.08.2018

Vi i Nordic Infra har stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen, og kan også hjelpe deg med ditt neste karriereløft. Send oss gjerne din CV, så kan vi gjøre uforpliktende vurdering.

Kontraktsleder

Nordic Infra AS er et nytt og selvstendig konsulent- rådgivingsselskap innen bygg- og anleggsbransjen. På kort tid har vi rukket å befeste en posisjon i markedet, og vi har ambisjoner om ytterligere vekst. Vi ønsker derfor å utvide vårt tjenestetilbud og styrke teamet. Vi søker derfor nye medarbeidere med bred og allsidig kompetanse fra bygg- og anleggsbransjen.

Vi søker Kontaktsledere for våre kunder i både privat- og offentlig sektor. Du har lang bransjeerfaring og kommersiell holdning. Men du kan også være ung, ambisiøs med brennende interesse for kontraktshåndtering og samtidig operativ erfaring fra bygg- eller anleggsprosjekter.

Våre kandidater

 • Du har høyere utdanning innen fagfeltet, alternativt betydelig erfaring fra bygg- eller anleggsbransjen med kjennskap til kontrakter
 • Du har erfaring fra kontraktshåndtering på større infrastrukturutbygginger
 • Du har inngående kunnskap om norske kontraktstandarder og beskrivelsesstandarder
 • God tegnings- og tallforståelse er nødvendig
 • Strukturert, selvstendig og er ryddig i din opptreden.
 • Gode datakunnskaper
 • Analytisk

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Kontraktsrådgivning, bistå med betraktninger og anbefalinger
 • Evaluere og forestå avtaler og kontrakts innhold
 • Kostnadsberegning, dokumentasjon, krav til standarder og informasjon til prosjekt team/ledelse
 • Bistå i sluttoppgjørsprosessen-/forhandlingene
 • Anbudsarbeid
 • Utarbeide konkurransegrunnlag

Vi kan tilby

Vi ønsker å tilby våre ansatte noe mer enn en arbeidsplass. Du vil være en del av et arbeidsmiljø og fagmiljø med svært erfarne og kompetente kollegaer med mange års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen. Nordic Infra skal kunne tilby kundene de beste- og mest kompetente fagspesialistene i bransjen. I tillegg vil du få:

 • Stor fleksibilitet i egen arbeidshverdag og lite byråkrati
 • Konkurransedyktige betingelser og gode insentiv ordninger
 • Positiv bedriftskultur, ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard
 • Svært dyktige kollegaer og spennende utfordringer i et uformelt arbeidsmiljø preget av humor og lite selvhøytidelighet

Ønsker du å vite mer om hva Nordic Infra kan tilby, ta kontakt med Anders Flåtteng på telefon +47 928 10 007, eller send søknad til anders.flatteng@nordicinfra.no. Alle henvendelser behandles selvfølgelig konfidensielt. Søknadsfrist: 05.08.2018

Vi i Nordic Infra har stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen, og kan også hjelpe deg med ditt neste karriereløft. Send oss gjerne din CV, så kan vi gjøre uforpliktende vurdering.

HMS / KS-Leder

Nordic Infra AS er et nytt og selvstendig konsulent- rådgivingsselskap innen bygg- og anleggsbransjen. På kort tid har vi rukket å befeste en posisjon i markedet og vi har ambisjoner om ytterligere vekst. Vi ønsker derfor å utvide vårt tjenestetilbud og styrke teamet. Vi søker derfor nye medarbeidere med bred og allsidig kompetanse fra bygg- og anleggsbransjen.

Vi søker dyktige HMS (SHA)/KS ledere for våre kunder i både privat- og offentlig sektor. Du er ung til sinns, ambisiøs med kommersiell holdning. Du har gjerne noe operativ erfaring fra bygg- eller anleggsprosjekter, og glad i reising.

Våre kandidater

 • Du har fortrinnsvis høyere utdanning, men relevant arbeidserfaring kan kompensere
 • Stort engasjement for faget
 • Strukturert, selvstendig og er ryddig i din opptreden
 • Gjerne erfaring som SHA koordinator (KU eller KP)
 • Evne til å spille andre gode

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Følge opp HMS/KS-arbeidet i planlegging og utførelse av byggeoppdrag
 • Analyserer å vurdere risiko og trender
 • Følge opp uønskede hendelser, kvalitetsavvik og forbedringsforslag
 • Planlegge og gjennomføre revisjoner
 • I samarbeid med prosjektleder å utarbeide og revidere prosjektets HMS (SHA) -planer, samt kontrollplaner og risikovurderinger
 • Gjennomføre SJA og dokumentere disse
 • HMS (SHA) rådgivning

Vi kan tilby

Vi ønsker å tilby våre ansatte noe mer enn en arbeidsplass. Du vil være en del av et arbeidsmiljø og fagmiljø med svært erfarne og kompetente kollegaer med mange års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen. Nordic Infra skal kunne tilby kundene de beste- og mest kompetente fagspesialistene i bransjen. I tillegg vil du få:

 • Stor fleksibilitet i egen arbeidshverdag og lite byråkrati
 • Konkurransedyktige betingelser og gode insentiv ordninger
 • Positiv bedriftskultur, ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard
 • Svært dyktige kollegaer og spennende utfordringer i et uformelt arbeidsmiljø preget av humor og lite selvhøytidelighet

Ønsker du å vite mer om hva Nordic Infra kan tilby, ta kontakt med Anders Flåtteng på telefon +47 928 10 007, eller send søknad til anders.flatteng@nordicinfra.no. Alle henvendelser behandles selvfølgelig konfidensielt. Søknadsfrist: 05.08.2018

Vi i Nordic Infra har stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen, og kan også hjelpe deg med ditt neste karriereløft. Send oss gjerne din CV, så kan vi gjøre uforpliktende vurdering.

HMS / KS / Ytre Miljø Ingeniør

Nordic Infra AS har ambisjoner om vekst og vi ønsker derfor å utvide vårt tjenestetilbud. Vi søker derfor nye medarbeidere med bred kompetanse fra bygg- og anleggsbransjen.

Vi søker dyktige ingeniører innen HMS, kvalitet eller Ytre Miljø for våre kunder i både privat- og offentlig sektor. Du er ung, ambisiøs med kommersiell holdning. Du har gjerne noe operativ erfaring fra bygg- eller anleggsprosjekter, og glad i reising.

Våre kandidater

 • Du har høyere utdanning
 • Stort engasjement for faget
 • Strukturert, selvstendig og er ryddig i din opptreden.
 • Evne til å spille andre gode

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Følge opp HMS/KS-arbeidet i planlegging og utførelse av oppdrag
 • Analyserer å vurdere risiko og trender
 • Følge opp uønskede hendelser, kvalitetsavvik og forbedringsforslag
 • Planlegge og gjennomføre revisjoner
 • I samarbeid med prosjektleder å utarbeide og revidere prosjektets HMS- og ytre miljøplaner, samt kontrollplaner og risikovurderinger
 • Gjennomføre SJA og dokumentere disse
 • Miljø teknisk rådgivning
 • Grunnundersøkelser og utarbeidelse av tiltaksplaner

Vi kan tilby

Vi ønsker å tilby våre ansatte noe mer enn en arbeidsplass. Du vil være en del av et arbeidsmiljø og fagmiljø med svært erfarne og kompetente kollegaer. Gjennom målrettet rekruttering skal vi tilby våre kunder de beste- og mest kompetente fagspesialistene i bransjen. I tillegg vil du få:

 • Stor fleksibilitet i egen arbeidshverdag og lite byråkrati
 • Svært dyktige kollegaer og spennende utfordringer i et uformelt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Positiv bedriftskultur, ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard.

Ønsker du å vite mer om hva Nordic Infra kan tilby, ta kontakt med Anders Flåtteng på telefon +47 928 10 007. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Vi i Nordic Infra har stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen, og kan hjelpe deg med ditt neste karriereløft. Send oss gjerne din CV, så kan vi gjøre uforpliktende vurdering anders.flatteng@nordicinfra.no

 

Prosjektingeniører bygg- og anlegg

Nordic Infra AS har ambisjoner om vekst og vi ønsker derfor å utvide vårt tjenestetilbud. Vi søker derfor nye medarbeidere med bred kompetanse fra bygg- og anleggsbransjen.

Vi søker dyktige prosjektingeniører til bygg- og anleggsbransjen for våre kunder i både privat- og offentlig sektor. Du er ung, ambisiøs med kommersiell holdning. Du har interesse for bygg- og anleggsfaget og glad i reising.

Våre kandidater

 • Du har høyere utdanning, master eller bachelor
 • Du har ambisjoner og vil lære mer om bygg- og anleggsvirksomhet
 • Glad i å reise, våre kunder har byggeprosjekter i hele Norge
 • Nøyaktig, strukturert og er ryddig i din opptreden
 • Du samarbeider godt med andre, skaper tillit
 • Kreativ, bidrar til nytenkning
 • Evne til å spille andre gode
 • Du har god økonomisk forståelse
 • Gode datakunnskaper, interesse for digitale løsninger i produksjonen

Eksempel på arbeidsoppgaver

 • Prosjektering, beskrivelse og utarbeidelse av prosedyrer for utførelse
 • Kontraktsoppfølging
 • Bistå til utvikling og implementering av økonomirutiner
 • Fakturering og rapportering av økonomiske resultater (periodisering/resultater, budsjett og prognose)
 • Følge opp løpende prosjekter og koordinere/lede prosjektavdelingen
 • Dokumentasjonsarbeid
 • Deltakelse i tilbudsarbeid
 • Rapportering
 • Utarbeidelse av fremdriftsplaner for prosjekter
 • Oppfølging av prosjekt og bistå prosjektleder med tekniske løsninger

Vi kan tilby

Vi ønsker å tilby våre ansatte noe mer enn en arbeidsplass. Du vil være en del av et arbeidsmiljø og fagmiljø med svært erfarne og kompetente kollegaer. Gjennom målrettet rekruttering skal vi tilby våre kunder de beste- og mest kompetente fagspesialistene i bransjen. I tillegg vil du få:

 • Stor fleksibilitet i egen arbeidshverdag og lite byråkrati
 • Svært dyktige kollegaer og spennende utfordringer i et uformelt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Positiv bedriftskultur, ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard

Ønsker du å vite mer om hva Nordic Infra kan tilby, ta kontakt med Anders Flåtteng på telefon +47 928 10 007. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Vi i Nordic Infra har stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen, og kan hjelpe deg med ditt neste karriereløft. Send oss gjerne din CV, så kan vi gjøre uforpliktende vurdering anders.flatteng@nordicinfra.no