Kategori

Ledig Stilling

Prosjekteringsleder

Nordic Infra AS er et nytt og selvstendig konsulent- rådgivingsselskap innen bygg- og anleggsbransjen. På kort tid har vi rukket å befeste en posisjon i markedet, og vi har ambisjoner om ytterligere vekst. Vi ønsker derfor å utvide vårt tjenestetilbud og styrke teamet. Vi søker derfor nye medarbeidere med bred og allsidig kompetanse fra bygg- og anleggsbransjen.

Stilling: Prosjekteringsleder
Firma: Nordic Infra AS
Fylke: Oslo

Vi søker dyktige Prosjekteringsledere for våre kunder i både privat- og offentlig sektor. Siden flere av Nordic Infra sine kunder er entreprenører, vil det være en fordel om du har erfaring med totalentrepriser. Din kompetanse skal styrke samarbeidet og være bindeledd mellom rådgivende ingeniør og entreprenører. Du er ambisiøs med kommersiell holdning og du har helst noe operativ erfaring fra bygg- eller anleggsprosjekter.

Våre kandidater

 • Sivilingeniør med solid erfaring fra infrastrukturprosjekter
 • Fordel med erfaring fra større vei- eller bane prosjekter
 • Kunnskap om reguleringsprosesser
 • Erfaring med prosjekterings- og entreprisekontraktsstandarder NS 8401/02 og NS 8405/07
 • Stort engasjement for faget og utvikling
 • Strukturert, selvstendig og er ryddig i din opptreden.
 • Analytisk

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for å koordinere og styre arbeidene med prosjektering på en helhetlig måte
 • Koordinerer arbeidene med prosjektering på tvers av alle fagdisipliner
 • Koordinerer arbeidet med prosjektering mellom entreprenør og rådgivende ingeniør
 • Å etablere gode rutiner, samt påse at leveransen er av rett kvalitet til rett til og kostnad
 • Utarbeide byggeplaner, tekniske beskrivelser og forestå regulering
 • Organisere prosjektgruppen bestående av konsulenter frem til kontraktsgrunnlag

Vi kan tilby

Vi ønsker å tilby våre ansatte noe mer enn en arbeidsplass. Du vil være en del av et arbeidsmiljø og fagmiljø med svært erfarne og kompetente kollegaer med mange års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen. Nordic Infra skal kunne tilby kundene de beste- og mest kompetente fagspesialistene i bransjen. I tillegg vil du få:

 • Stor fleksibilitet i egen arbeidshverdag og lite byråkrati
 • Konkurransedyktige betingelser og gode insentiv ordninger
 • Positiv bedriftskultur, ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard
 • Svært dyktige kollegaer og spennende utfordringer i et uformelt arbeidsmiljø preget av humor og lite selvhøytidelighet

Ønsker du å vite mer om hva Nordic Infra kan tilby, ta kontakt med Anders Flåtteng på telefon +47 928 10 007, eller send søknad til anders.flatteng@nordicinfra.no. Alle henvendelser behandles selvfølgelig konfidensielt. Søknadsfrist: 05.08.2018

Vi i Nordic Infra har stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen, og kan også hjelpe deg med ditt neste karriereløft. Send oss gjerne din CV, så kan vi gjøre uforpliktende vurdering.

Planlegger

Nordic Infra AS er et nytt og selvstendig konsulent- rådgivingsselskap innen bygg- og anleggsbransjen. På kort tid har vi rukket å befeste en posisjon i markedet, og vi har ambisjoner om ytterligere vekst. Vi ønsker derfor å utvide vårt tjenestetilbud og styrke teamet. Vi søker derfor nye medarbeidere med bred og allsidig kompetanse fra bygg- og anleggsbransjen.

Vi søker dyktige Planleggere for våre kunder i både privat- og offentlig sektor. Du er erfaren, men fortsatt ambisiøs. I tillegg har du en kommersiell holdning. Du kan også være fersk i bransjen, men du er da over gjennomsnittet interessert i teknologi og oppdatert på «state of the art«. Du har helst noe operativ erfaring fra bygg- eller anleggsprosjekter.

Våre kandidater

 • høyskole utdanning.
 • Relevant erfaring kan kompenserer for manglende formell utdanning
 • Stort engasjement for faget
 • Strukturert, selvstendig og er ryddig i din opptreden.
 • Analytisk
 • Erfaring med bruk av ulike planleggingsverktøy som for eksempel: Tilos, DynaRoad, Safran Project, Plancon Planner eller MS Project

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Utarbeide, oppdaterer og vedlikeholde tidsplaner / fremdriftsplaner / ressursplaner
 • Detaljplanlegge prosjekters fremdrift, milepæler og kritisk linje
 • Håndtere og analysere risiko og muligheter knyttet til fremdrift og gjennomføringstid
 • Prosjektnedbryting for å definere kost og ressursbehov
 • Optimalisere tidsplaner og kunne foreslå alternative metoder for gjennomføring

Vi kan tilby

Vi ønsker å tilby våre ansatte noe mer enn en arbeidsplass. Du vil være en del av et arbeidsmiljø og fagmiljø med svært erfarne og kompetente kollegaer med mange års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen. Nordic Infra skal kunne tilby kundene de beste- og mest kompetente fagspesialistene i bransjen. I tillegg vil du få:

 • Stor fleksibilitet i egen arbeidshverdag og lite byråkrati
 • Konkurransedyktige betingelser og gode insentiv ordninger
 • Positiv bedriftskultur, ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard.
 • Svært dyktige kollegaer og spennende utfordringer i et uformelt arbeidsmiljø preget av humor og lite selvhøytidelighet

Ønsker du å vite mer om hva Nordic Infra kan tilby, ta kontakt med Anders Flåtteng på telefon +47 928 10 007, eller send søknad til anders.flatteng@nordicinfra.no. Alle henvendelser behandles selvfølgelig konfidensielt. Søknadsfrist: 05.08.2018

Vi i Nordic Infra har stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen, og kan også hjelpe deg med ditt neste karriereløft. Send oss gjerne din CV, så kan vi gjøre uforpliktende vurdering.

Miljøingeniør

Nordic Infra AS er et nytt og selvstendig konsulent- rådgivingsselskap innen bygg- og anleggsbransjen. På kort tid har vi rukket å befeste en posisjon i markedet og vi har ambisjoner om ytterligere vekst. Vi ønsker derfor å utvide vårt tjenestetilbud og styrke teamet. Vi søker derfor nye medarbeidere med bred og allsidig kompetanse fra bygg- og anleggsbransjen.

Vi søker dyktige Miljøingeniører for våre kunder i både privat- og offentlig sektor. Du er ung, ambisiøs med kommersiell holdning. Du har helst noe operativ erfaring fra bygg- eller anleggsprosjekter.

Våre kandidater

 • Du har høyere utdanning, fortrinnsvis innen en av følgende fagretninger: Kjemi, geologi, miljø, HMS eller bygg/anlegg
 • Stort engasjement for faget
 • Strukturert, selvstendig og er ryddig i din opptreden.
 • Evne til å spille andre gode

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Følge opp arbeidet med Ytre Miljø i planlegging og utførelse av byggeoppdrag
 • Utføre miljøkartlegging i forkant av prosjektoppstart, utføre samsvarsvurderinger
 • Analyserer å vurdere risiko og trender
 • Følge opp uønskede hendelser, avvik og forbedringsforslag
 • Planlegge og gjennomføre revisjoner
 • Etterlever krav og sørge for kontinuerlig forbedring
 • Utarbeide og revidere miljøoppfølgingsplan, samt kontrollplaner og risikovurderinger
 • Rådgivning Ytre Miljø

Vi kan tilby

Vi ønsker å tilby våre ansatte noe mer enn en arbeidsplass. Du vil være en del av et arbeidsmiljø og fagmiljø med svært erfarne og kompetente kollegaer med mange års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen. Nordic Infra skal kunne tilby kundene de beste- og mest kompetente fagspesialistene i bransjen. I tillegg vil du få:

 • Stor fleksibilitet i egen arbeidshverdag og lite byråkrati
 • Svært dyktige kollegaer og spennende utfordringer i et uformelt arbeidsmiljø preget av humor og lite selvhøytidelighet
 • Konkurransedyktige betingelser og gode insentiv ordninger
 • Positiv bedriftskultur, ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard.
 • Kvinner oppfordres til å søke

Ønsker du å vite mer om hva Nordic Infra kan tilby, ta kontakt med Anders Flåtteng på telefon +47 928 10 007, eller send søknad til anders.flatteng@nordicinfra.no. Alle henvendelser behandles selvfølgelig konfidensielt. Søknadsfrist: 05.08.2018

Vi i Nordic Infra har stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen, og kan også hjelpe deg med ditt neste karriereløft. Send oss gjerne din CV, så kan vi gjøre uforpliktende vurdering.

Kontraktsleder

Nordic Infra AS er et nytt og selvstendig konsulent- rådgivingsselskap innen bygg- og anleggsbransjen. På kort tid har vi rukket å befeste en posisjon i markedet, og vi har ambisjoner om ytterligere vekst. Vi ønsker derfor å utvide vårt tjenestetilbud og styrke teamet. Vi søker derfor nye medarbeidere med bred og allsidig kompetanse fra bygg- og anleggsbransjen.

Vi søker Kontaktsledere for våre kunder i både privat- og offentlig sektor. Du har lang bransjeerfaring og kommersiell holdning. Men du kan også være ung, ambisiøs med brennende interesse for kontraktshåndtering og samtidig operativ erfaring fra bygg- eller anleggsprosjekter.

Våre kandidater

 • Du har høyere utdanning innen fagfeltet, alternativt betydelig erfaring fra bygg- eller anleggsbransjen med kjennskap til kontrakter
 • Du har erfaring fra kontraktshåndtering på større infrastrukturutbygginger
 • Du har inngående kunnskap om norske kontraktstandarder og beskrivelsesstandarder
 • God tegnings- og tallforståelse er nødvendig
 • Strukturert, selvstendig og er ryddig i din opptreden.
 • Gode datakunnskaper
 • Analytisk

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Kontraktsrådgivning, bistå med betraktninger og anbefalinger
 • Evaluere og forestå avtaler og kontrakts innhold
 • Kostnadsberegning, dokumentasjon, krav til standarder og informasjon til prosjekt team/ledelse
 • Bistå i sluttoppgjørsprosessen-/forhandlingene
 • Anbudsarbeid
 • Utarbeide konkurransegrunnlag

Vi kan tilby

Vi ønsker å tilby våre ansatte noe mer enn en arbeidsplass. Du vil være en del av et arbeidsmiljø og fagmiljø med svært erfarne og kompetente kollegaer med mange års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen. Nordic Infra skal kunne tilby kundene de beste- og mest kompetente fagspesialistene i bransjen. I tillegg vil du få:

 • Stor fleksibilitet i egen arbeidshverdag og lite byråkrati
 • Konkurransedyktige betingelser og gode insentiv ordninger
 • Positiv bedriftskultur, ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard
 • Svært dyktige kollegaer og spennende utfordringer i et uformelt arbeidsmiljø preget av humor og lite selvhøytidelighet

Ønsker du å vite mer om hva Nordic Infra kan tilby, ta kontakt med Anders Flåtteng på telefon +47 928 10 007, eller send søknad til anders.flatteng@nordicinfra.no. Alle henvendelser behandles selvfølgelig konfidensielt. Søknadsfrist: 05.08.2018

Vi i Nordic Infra har stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen, og kan også hjelpe deg med ditt neste karriereløft. Send oss gjerne din CV, så kan vi gjøre uforpliktende vurdering.

HMS / KS-Leder

Nordic Infra AS er et nytt og selvstendig konsulent- rådgivingsselskap innen bygg- og anleggsbransjen. På kort tid har vi rukket å befeste en posisjon i markedet og vi har ambisjoner om ytterligere vekst. Vi ønsker derfor å utvide vårt tjenestetilbud og styrke teamet. Vi søker derfor nye medarbeidere med bred og allsidig kompetanse fra bygg- og anleggsbransjen.

Vi søker dyktige HMS (SHA)/KS ledere for våre kunder i både privat- og offentlig sektor. Du er ung til sinns, ambisiøs med kommersiell holdning. Du har gjerne noe operativ erfaring fra bygg- eller anleggsprosjekter, og glad i reising.

Våre kandidater

 • Du har fortrinnsvis høyere utdanning, men relevant arbeidserfaring kan kompensere
 • Stort engasjement for faget
 • Strukturert, selvstendig og er ryddig i din opptreden
 • Gjerne erfaring som SHA koordinator (KU eller KP)
 • Evne til å spille andre gode

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Følge opp HMS/KS-arbeidet i planlegging og utførelse av byggeoppdrag
 • Analyserer å vurdere risiko og trender
 • Følge opp uønskede hendelser, kvalitetsavvik og forbedringsforslag
 • Planlegge og gjennomføre revisjoner
 • I samarbeid med prosjektleder å utarbeide og revidere prosjektets HMS (SHA) -planer, samt kontrollplaner og risikovurderinger
 • Gjennomføre SJA og dokumentere disse
 • HMS (SHA) rådgivning

Vi kan tilby

Vi ønsker å tilby våre ansatte noe mer enn en arbeidsplass. Du vil være en del av et arbeidsmiljø og fagmiljø med svært erfarne og kompetente kollegaer med mange års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen. Nordic Infra skal kunne tilby kundene de beste- og mest kompetente fagspesialistene i bransjen. I tillegg vil du få:

 • Stor fleksibilitet i egen arbeidshverdag og lite byråkrati
 • Konkurransedyktige betingelser og gode insentiv ordninger
 • Positiv bedriftskultur, ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard
 • Svært dyktige kollegaer og spennende utfordringer i et uformelt arbeidsmiljø preget av humor og lite selvhøytidelighet

Ønsker du å vite mer om hva Nordic Infra kan tilby, ta kontakt med Anders Flåtteng på telefon +47 928 10 007, eller send søknad til anders.flatteng@nordicinfra.no. Alle henvendelser behandles selvfølgelig konfidensielt. Søknadsfrist: 05.08.2018

Vi i Nordic Infra har stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen, og kan også hjelpe deg med ditt neste karriereløft. Send oss gjerne din CV, så kan vi gjøre uforpliktende vurdering.

HMS / KS / Ytre Miljø Ingeniør

Nordic Infra AS har ambisjoner om vekst og vi ønsker derfor å utvide vårt tjenestetilbud. Vi søker derfor nye medarbeidere med bred kompetanse fra bygg- og anleggsbransjen.

Vi søker dyktige ingeniører innen HMS, kvalitet eller Ytre Miljø for våre kunder i både privat- og offentlig sektor. Du er ung, ambisiøs med kommersiell holdning. Du har gjerne noe operativ erfaring fra bygg- eller anleggsprosjekter, og glad i reising.

Våre kandidater

 • Du har høyere utdanning
 • Stort engasjement for faget
 • Strukturert, selvstendig og er ryddig i din opptreden.
 • Evne til å spille andre gode

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Følge opp HMS/KS-arbeidet i planlegging og utførelse av oppdrag
 • Analyserer å vurdere risiko og trender
 • Følge opp uønskede hendelser, kvalitetsavvik og forbedringsforslag
 • Planlegge og gjennomføre revisjoner
 • I samarbeid med prosjektleder å utarbeide og revidere prosjektets HMS- og ytre miljøplaner, samt kontrollplaner og risikovurderinger
 • Gjennomføre SJA og dokumentere disse
 • Miljø teknisk rådgivning
 • Grunnundersøkelser og utarbeidelse av tiltaksplaner

Vi kan tilby

Vi ønsker å tilby våre ansatte noe mer enn en arbeidsplass. Du vil være en del av et arbeidsmiljø og fagmiljø med svært erfarne og kompetente kollegaer. Gjennom målrettet rekruttering skal vi tilby våre kunder de beste- og mest kompetente fagspesialistene i bransjen. I tillegg vil du få:

 • Stor fleksibilitet i egen arbeidshverdag og lite byråkrati
 • Svært dyktige kollegaer og spennende utfordringer i et uformelt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Positiv bedriftskultur, ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard.

Ønsker du å vite mer om hva Nordic Infra kan tilby, ta kontakt med Anders Flåtteng på telefon +47 928 10 007. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Vi i Nordic Infra har stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen, og kan hjelpe deg med ditt neste karriereløft. Send oss gjerne din CV, så kan vi gjøre uforpliktende vurdering anders.flatteng@nordicinfra.no

 

Prosjektingeniører bygg- og anlegg

Nordic Infra AS har ambisjoner om vekst og vi ønsker derfor å utvide vårt tjenestetilbud. Vi søker derfor nye medarbeidere med bred kompetanse fra bygg- og anleggsbransjen.

Vi søker dyktige prosjektingeniører til bygg- og anleggsbransjen for våre kunder i både privat- og offentlig sektor. Du er ung, ambisiøs med kommersiell holdning. Du har interesse for bygg- og anleggsfaget og glad i reising.

Våre kandidater

 • Du har høyere utdanning, master eller bachelor
 • Du har ambisjoner og vil lære mer om bygg- og anleggsvirksomhet
 • Glad i å reise, våre kunder har byggeprosjekter i hele Norge
 • Nøyaktig, strukturert og er ryddig i din opptreden
 • Du samarbeider godt med andre, skaper tillit
 • Kreativ, bidrar til nytenkning
 • Evne til å spille andre gode
 • Du har god økonomisk forståelse
 • Gode datakunnskaper, interesse for digitale løsninger i produksjonen

Eksempel på arbeidsoppgaver

 • Prosjektering, beskrivelse og utarbeidelse av prosedyrer for utførelse
 • Kontraktsoppfølging
 • Bistå til utvikling og implementering av økonomirutiner
 • Fakturering og rapportering av økonomiske resultater (periodisering/resultater, budsjett og prognose)
 • Følge opp løpende prosjekter og koordinere/lede prosjektavdelingen
 • Dokumentasjonsarbeid
 • Deltakelse i tilbudsarbeid
 • Rapportering
 • Utarbeidelse av fremdriftsplaner for prosjekter
 • Oppfølging av prosjekt og bistå prosjektleder med tekniske løsninger

Vi kan tilby

Vi ønsker å tilby våre ansatte noe mer enn en arbeidsplass. Du vil være en del av et arbeidsmiljø og fagmiljø med svært erfarne og kompetente kollegaer. Gjennom målrettet rekruttering skal vi tilby våre kunder de beste- og mest kompetente fagspesialistene i bransjen. I tillegg vil du få:

 • Stor fleksibilitet i egen arbeidshverdag og lite byråkrati
 • Svært dyktige kollegaer og spennende utfordringer i et uformelt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Positiv bedriftskultur, ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard

Ønsker du å vite mer om hva Nordic Infra kan tilby, ta kontakt med Anders Flåtteng på telefon +47 928 10 007. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Vi i Nordic Infra har stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen, og kan hjelpe deg med ditt neste karriereløft. Send oss gjerne din CV, så kan vi gjøre uforpliktende vurdering anders.flatteng@nordicinfra.no

 

Anleggsledere

For vår kunde, en spennende entreprenør i vekst søker vi ambisiøs anleggsledere med erfaring fra tunnelprosjekter eller damprosjekter 

Du er sulten på å vise deg frem og har ambisjoner om å utvikle deg videre. Rette kandidat vil få en unik mulighet til å være med å starte noe nytt og spennende. Du vil også kunne påvirke egen arbeidshverdag og være en sentral medarbeider i videre utvikling av selskapet. Du får en sentral rolle i planlegging og  gjennomføring av prosjekter.

Beskrivelse av kandidaten

Du har gjerne teknisk fagskole eller bachelor i bunnen og erfaring som formann, driftsleder eller anleggsleder fra entreprenør eller tilsvarende stilling fra byggherre eller rådgivende konsulent. Erfaring og pågangsmot kan erstatte kravet til utdanning.

Du evner å prioritere viktige arbeidsoppgaver i tillegg til at du jobber strukturert, selvstendig og er ryddig i din opptreden. Av andre egenskaper er du en relasjonsbygger, motivator og utholdende. Du er også flink til å analysere situasjoner og kommuniserer ditt budskap på en tydelig og god måte.

Ansvar/arbeidsoppgaver

 • Anbudsgjennomføring
 • ansvar for fremdriftsplan, delfrister og delplaner iht. kontakt
 • utarbeide ressursplaner og planlegge oppstart (mannskap og utstyr)
 • Utarbeide budsjetter, prognoser og estimater for sitt område
 • Overordnet oppfølging av underentreprenører
 • Følge opp tilleggsarbeider
 • Følge opp prosjektets målsetning til HMS og kvalitet
 • Lede og motivere prosjektorganisasjon
 • Forhandle vedrørende uavklarte krav og sluttoppgjør

Vi tilbyr

Spennende jobb i et ungt, inkluderende og dynamisk  arbeidsmiljø. Du trives best med lite byråkrati og kort beslutningslinjer. Du ønsker noe mer en bare en arbeidsplass og vil være med å påvirke egen arbeidshverdag. I tillegg vil du få:

 • Stor fleksibilitet
 • Spennende utfordringer og ansvar  i et uformelt arbeidsmiljø
 • Positiv bedriftskultur
 • Solid og robust selskap i vekst
 • Konkurransedyktige betingelser

Ønsker du å vite mer om stillingen og selskapet, ta kontakt med Anders Flåtteng på telefon +47 928 10 007. Alle henvendelser behandles 100 % konfidensielt.

Vi i Nordic Infra AS har stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen, og kan hjelpe deg med ditt neste karriereløft. Send oss gjerne din CV, så kan vi hjelpe deg å nå dine målsetninger i din videre karriere, kontakt: anders.flatteng@nordicinfra.no