Kategori

Nyheter

Nordic Infra rekrutterer

Nordic Infra AS er et nytt og selvstendig konsulent- rådgivingsselskap innen bygg- og anleggsbransjen. På kort tid har vi rukket å befeste en posisjon i markedet, og vi har ambisjoner om ytterligere vekst. Vi ønsker derfor å utvide vårt tjenestetilbud og styrke teamet. Vi søker derfor nye medarbeidere med bred og allsidig kompetanse fra bygg- og anleggsbransjen.

Nye stillinger:

Rådgiver anleggsteknikk / anleggsgjennomføring: https://www.nordicinfra.no/ledig-stilling/88-radgiver-anleggsteknikk-anleggsgjennomforing/

Kontraktsingeniør: https://www.nordicinfra.no/ledig-stilling/88-kontraktsingenior/

HMS(SHA) /KS-leder: https://www.nordicinfra.no/ledig-stilling/88-hmssha-ks-leder/

Planlegger: https://www.nordicinfra.no/ledig-stilling/88-planlegger/

Prosjekteringsleder: https://www.nordicinfra.no/ledig-stilling/88-senior-anleggsteknikk/

Anleggsleder Dam & kraftverk: https://www.nordicinfra.no/ledig-stilling/88-anleggsleder-dam-kraftverk/

Ønsker du å vite mer om hva Nordic Infra kan tilby, ta kontakt med Anders Flåtteng på telefon +47 928 10 007, eller send søknad til anders.flatteng@nordicinfra.no. Alle henvendelser behandles selvfølgelig konfidensielt.

Vi i Nordic Infra har stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen, og kan også hjelpe deg med ditt neste karriereløft. Send oss gjerne din CV, så kan vi gjøre uforpliktende vurdering.

Sommertanker fra Nordic Infra

Ferien er i gang for mange med århundrets sommervær i store deler av Norge. Vi i Nordic Infra feirer 1,5 års jubileum og er på linje med de målsetningene vi satte oss for ett år siden.

Hva har skjedd hos oss siden jul

I februar ansatte vi Michael Andersen og senest forrige uke Kai Otto Olsen som starter hos oss 1. august. Begge to erfarne HMS/KS medarbeidere. I tillegg har vi også fått med oss en erfaren prosjektleder på laget, Morten Rognmo. Vi er nå 7 ansatte og har bra pågang fra gode kandidater som ønsker å jobbe hos oss. Vi følger så langt våre ambisiøse vekstplaner, som også innbefatter ansettelser ut ifra konkrete forespørsler fra våre kunder. Med vår brede tilgang på gode ressurser, vil vi i stor grad kunne levere det markedet måtte etterspørre.

Vi har vært tungt involvert på forprosjektet til Fornebubanen gjennom denne våren. Multiconsult og Cowi har ansvaret for dette oppdraget, og vi er med laget som underleverandør. Bakgrunnen for vårt engasjement har vært å bringe entreprenørkompetanse inn i prosessen og være en uavhengig entreprenørressurs. Utrolig interessant å få muligheten til å være involvert sammen med en rådgivende ingeniør og byggherre, som arbeider i denne fasen, og dermed kunne tilføre vår type kompetanse.

Utover Fornebuprosjektet består vår kundeportefølje nå av noen større og mellomstore internasjonale entreprenørselskaper, noen større og mellomstore norske entreprenørselskaper, samt noen rådgivende ingeniørselskaper. I tillegg har vi hatt oppdrag for flere Byggherrer, og vil blant annet forsøke å vinne rammeavtaler med for eksempel Nye Veier, som vi har hatt gode samarbeid med tidligere.

Hva har skjedd i bransjen siden jul

Rett etter jul var det mye fokus på utkastelsen av Condotte på Follobanen. Dette var kanskje godt nytt til ‘beskytterne’ av det norske markedet, men kanskje like ødeleggende for internasjonale aktører som ønsker å etablere seg på det Norske markedet. Vi tror ikke Norge skal hindre internasjonale aktører ut i fra alt som skal bygges fremover.

Verden og markedet blir mer globalt og internasjonalt, enten vi vil det eller ei, og vi har heller tro på å utnytte og ta lærdom av all den kompetanse som kan tilføres fra et internasjonalt marked. Norske aktører er veldig flinke til å bygge i Norge, men så er det jo også utført komplekse prosjekter utenfor landegrensene. Vi har nok et litt annet bilde av oss selv enn det resten av verden har.

Et eksempel er at NTNU utdanner veldig gode ingeniører og det er en oppfatning i Norge at de beste kommer derfra. Det er nødvendigvis ikke helt rett. NTNU er rangert på plass mellom nummer 51 og 100 blant universiteter innenfor emnet «civil engineering». Det er altså mellom 51 og 100 universiteter som er rangert høyere enn NTNU. Med majoriteten hos norske entreprenører og rådgivere kommende fra NTNU, har det kanskje til nå vært mer fristende ansette mennesker som kommer fra samme bygd, eller har gått på samme skole eller prater samme språk som en selv.

Vi tror byggherrene kan og bør legge bedre til rette for et marked som gir like konkurransevilkår med seriøse aktører, uansett hvilket land de kommer ifra. På samme måte tror vi at entreprenørene ville hatt stort utbytte av å benytte større grad av ressurser og samarbeidspartnere med internasjonal bakgrunn og erfaring. Kombinasjonen av norsk og utenlandsk kompetanse må jo være utviklende for bransjen, spesielt i et ressurskrevende marked.

Både Bane Nor og Nye Veier har hatt flere avlysninger dette halvåret grunnet manglende konkurranse. Det kan se ut som dette skyldes manglende forståelse for markedet eller krav som er satt som man ikke ser konsekvensen av. Nye Veier har også hatt noen tilfeller hvor prekvalifiserte selskaper ikke nådde maksprisen og ble forkastet av den grunn. Er det riktig å sette krav til en makspris, som åpenbart må være vanskelig å definere på et så tidlig tidspunkt? Man står jo i fare for å miste aktører som kanskje hadde vært de beste når konkretiseringsfasen er over. Prisen teller minst hevder Nye Veier, men den talte 100 % for de som ble forkastet.

Dårlig inntjening, men vekst hos entreprenørene har vært tema på slutten av halvåret og det første er i alle fall ikke bra for utviklingen av bransjen. Høyt konfliktnivå over lengre tid må jo ta en del av skylden for dette, men nå er vi jo alle i en enorm endringsmodus mot noe bedre eller i alle fall noe annet. Vi har forsøkt å beskrive situasjonen på denne måten:

Veien til det bedre

 

Det norske markedet beveger seg fra noe som har blitt gjort i mange år til noe som er helt nytt og annerledes. Alle har på en eller annen måte startet denne reisen. Alle aktørene vil ha forskjellig hastighet på denne linjen. Full fart, stopp, justering, mindre fart, tilbake. Det som er sikkert er at aktørene befinner seg på forskjellige plasser på veien. Vi er midt i eller i starten av den mest spennende perioden i bransjen så lenge vi har vært der. Det er det inspirerende å få være med på!
God Sommer til alle fra oss i Nordic Infra!

Juletanker fra Nordic Infra

Juleønsker fra Nordic Infra

Dette er første julen for Nordic Infra og vi nærmer oss 1 års jubileum for etablering av nytt selskap.
Fra nyttår vil vi være 6 ansatte og følger planen for den utviklingen vi ønsker og de målene vi har satt oss. I sommerhilsenen skrev vi at vi hadde hatt en veldig bra og lærerik start på selskapet og den tiden har fortsatt i høst. Vi hadde en ide om hva vi skulle tilby markedet og det har truffet på mange områder og på noen områder har vi justert ideen i forhold til hva kundene har etterspurt. Vi har arbeidet for Nye Veier og Statens Vegvesen med gjennomføringsstrategier på kommende kontrakter, vi hjelper norske og utenlandske selskaper inn i anleggsmarkedet. I tillegg er vi engasjert inn i Fornebubanen sammen med Multiconsult og Cowi. Der skal vi bidra med entreprenørkompetanse inn i prosjekteringen. Spennende!
Vi tror vi kan få et spennende 2018.

En av de nye etterspørslene vi har fra markedet, er behovet for fast administrativ støtte. Mindre og mellomstore selskaper ønsker støtte av fagpersoner på lik linje med et «hovedkontor», og Nordic Infra vil kunne tilby dette. De fleste selskapene har ofte dyktig produksjonsressurser, men mangler kanskje noen av de administrative ressursene i en vekstfase eller når entreprisene blir større. Gjennom Nordic Infra`s «hovedkontor» konsept, med fagressurser innenfor kontrakt, planlegging, HMS, HR, fagkompetanse tunnel vil våre kunder kunne få denne støtten på en fullverdig måte. Selskaper som ikke har muligheten til å sitte på all denne kompetansen «in house», vil dermed ha tilgang til dette gjennom oss. Det er også viktig for våre kunder å vite at de prosjektressurser, som leies fra oss, vil ha full støtte fra fagpersoner ved Nordic Infra`s hovedkontor.

Det snakkes og skrives om infrastrukturmarkedet og alle de store prosjektene som kommer opp. Ressursmessig så kan de store infrastrukturprosjektene sammenlignes med de store oljeprosjektene, hvor det er behov for en veldig bratt oppbemanning med tilsvarende nedbemanning ved prosjektets slutt. For en stor norsk entreprenør, som tradisjonelt har basert seg på kun egne ansatte og å være alene om prosjektene, så kan jo konsekvensen ved å vinne eller ikke å vinne prosjektet bli dramatisk. Vi tror de store norske entreprenørene må tenke nytt ved å åpne for flere innleide ved behov og åpne for større deltakelse i Joint Venture og arbeidsfellesskap. Dette er en stor endring for de store norske og nytt tankesett som fortsatt sitter langt inne hos noen. Den norske anleggsbransjen er i verdensklasse på mange områder, men på noen områder henger vi litt bak resten av Europa. Vi har kanskje noe å lære på samarbeidsform og gjennomføring av store prosjekt.

Utrolig mye skal skje i bransjen neste år, og det skal bli spennende å oppsummere om ett år. Investeringen i nye prosjekter er historisk høye og alle aktørene skal vokse, bli mer lønnsomme og endre seg til noe bedre. Det betyr at noen ikke kommer til å få rett. Det er lett å si halleluja! Men å gjøre det …………? Som Fleksnes sa.

Vi i Nordic Infra ønsker alle God Jul, Godt nyttår og etter hvert lønnsom vekst.

Olav Guldseth begynner for Nordic Infra

Bilde pressemelding Olav Guldseth

Olav Guldseth (57), er ansatt som Senior rådgiver og prosjektleder fra 26. september 2017. Olav vil med sin lange erfaring fra entreprenørbransjen, både nasjonalt og internasjonalt være et nytt sterkt bidrag til fortsatt vekst i Nordic Infra AS. Med Olav sin lange og allsidige erfaring fra tunneldrift, vil vi kunne møte en økende etterspørsel.

Olav kommer fra stillingen som seksjonssjef samferdsel/infrastruktur Midt-Norge i ÅF Advansia AS, og før dette fra stilling som direktør for avdeling tunnel i Implenia Norge AS. Olav har i gjennom en lang yrkeskarriere jobbet med mange store tunnelprosjekter i inn- og utland. Blant annet jobbet han som leder for tunneldrift hos Leonhard Nilsen & Sønner sitt prosjekt HATS 2 i Hong Kong i perioden 2009 til 2011 og til sammen jobbet han 7 år for Veidekke fra slutten av 90- tallet. Olav har også gjennom flere år jobbet på leverandørsiden. Blant annet deltok han i Elkems satsning på injeksjonssystemet, MultiGrout og senere jobbet han hos Mapei (Rescon). Gjennom dette arbeidet fikk han inngående kjennskap til materialvalg og bygget seg opp særlig kompetanse rundt injeksjonsteknikk.

Med Olav Guldseth på laget, vil Nordic Infra til sammen kunne tilby rådgivende tjenester innen et variert spekter av fagområder. Dette er et strategisk viktig grep for Nordic Infra, for å kunne møte etterspørselen etter denne type kompetanse hos våre kunder.

Nordic Infra med på Fornebubanen

Multiconsult og Cowi har inngått en Joint Venture-avtale for prosjektering av Fornebubanen. Fornebubanen er et av Norges største og mest utfordrende samferdselsprosjektene i nyere tid, og vil ha stor betydning for den videre utviklingen av hovedstaden.
Nordic Infra AS er med på teamet til Multiconsult og Cowi for å kunne tilby Fornebubanen den aller beste erfaringskompetansen fra entreprenør- og anleggsbransjen.

Mer info kommer