Kategori

Nyheter

Utenlandske entreprenører i Norge – en dyd av nødvendighet?

Overskriften er tatt fra et tema som skal diskutere i en podkast som Byggeindustrien skal gjennomføre med Bettina Sandvin og Kari Sandberg som gjester under den kommende Arendals uka. Tema er skal også debatteres med DLA som initiativtaker på samme sted.

Det norske infrastrukturmarkedet er i en enorm endring. Størrelsen på kontraktene til de offentlige byggherrene har de seneste årene økt dramatisk og vårt tidligere lukkede norske marked har blitt åpnet for hele verden. Store prosjekt, andre kontraktsformer, større kompleksitet og større risiko, fører til et annet erfarings og kompetansebehov hos aktørene i det norske markedet. På bakgrunn av hvordan markedet i Norge har vært, vil den nye situasjonen være krevende også for de norske entreprenørene, prosjekterende og byggherrene. Hvilken kompetanse som blir vektlagt i prekvalifisering fremover blir spennende. Vi er verdensmestere i «drill and blast» tunnel, liker å tro at det er helt spesielt å bygge veg i Norge, og når det gjelder visse grunnforhold så er det jo det.  Men det er vel ikke så mange «norske» selskaper som foreløpig kan vise til erfaring på å gjennomføre prosjekter i totalentreprise mellom 3 og 6 milliarder? Her kan mange av de internasjonale selskapene vise til en omfattende referanseliste og kompetanse.

Ja, utenlandske entreprenører er en dyd av nødvendighet fordi bransjen må ha fokus på læring og utvikling. Istedenfor å legge hindringer for de nye aktørene bør bransjen benytte anledningen til læring og utvikling gjennom samarbeid med aktører som har en annen erfarings og kompetansebakgrunn enn de norske entreprenørene. De norske aktørene har mye å lære samtidig som de besitter mye spesialkompetanse på veibygging, grunnforhold, tunnelbygging og lokale forhold, som gjør at de uansett kommer til å ha den største andelen av markedet i fremtiden. For øvrig er markedet i Norge allerede dominert av «utenlandske entreprenører». 3 av de største aktørene, som har vært i Norge i mange år, har henholdsvis 6 %, 6 % og 13 % ansatte i Norge i forhold til totalt ansatte i selskapet.

2019 – En god sommer er over i Nordic Infra

Jens Arne Svartedal

Foto: Sportograf.com

Vi fortsetter å vokse og vår siste nyansettelse er Jens Arne Svartedal som kommer fra NCC. Jens Arne startet 1. Juni og har jobbet i ulike roller hos sin tidligere arbeidsgiver.

I tillegg til å jobbe viste Jens Arne at han fortsatt har opprettholdt god form etter at han startet hos oss ved delta i Norseman.

Han kom opp av vannet etter 3,8 km svømming som nummer 97, syklet seg opp til 9. plass gjennom 180 km over Hardangervidda, og kom i mål på toppen av Gaustatoppen etter 42 km løping til totalplassering som nr 11.

Nordic Infra gratulerer og vil bruke prestasjonen til å sette oss nye mål for selskapet. Målet er å rekruttere nok ansatte til å stille et fullt lag på neste års Holmenkollstafett.

Skal vi i Nordic Infra nå våre mål er vi avhengig av flere ansatte. Ikke bare i antall, men også bakgrunn og kompetanse. Vi ønsker å ha et variert miljø bestående av erfarne ansatte i tillegg til ansatte som ønsker utvikling i vårt miljø. Akkurat nå er vårt primærønske å rekruttere personer med 3 til 10 års erfaring fra prosjekt. Er du i tillegg kvinne er det et pluss.

Hva skjer i bransjen

 • Flere utenlandske entreprenører blir prekvalifisert hos Nye Veier
 • Overskridelser på offentlige prosjekter
 • Digitalisering av bransjen
 • Nye Veier på strekningen E18 Tvedestrand – Arendal er åpnet
 • Nye Veier fortsetter å utlyse flere store konkurranser
 • Enighet om finansiering av Fornebubanen
 • Prosjekt med ny vannforsyning til Oslo startes opp
 • BaneNor endte opp med bare 1 aktør å forhandle med på Sandbukta – Moss
 • Statens vegvesen fikk bare 1 tilbud på Rogfast
 • Diskusjon om bompengefinansiering
 • Klimaendringer med ekstremvær

I tiden fremover mot jul vil vi jevnlig legge ut tanker hvordan vi ser på saker som skjer i bransjen. For oss i Nordic Infra vil tiden frem mot jul i tillegg bestå av videreutvikling av selskapet i tillegg til våre pågående kontrakter for Fornebubanen, BaneNor, Nye Veier AS og andre kunder. Vi gleder oss til en spennende høst og vinter.

Nordic Infra rekrutterer

Nordic Infra AS er et nytt og selvstendig konsulent- rådgivingsselskap innen bygg- og anleggsbransjen. På kort tid har vi rukket å befeste en posisjon i markedet, og vi har ambisjoner om ytterligere vekst. Vi ønsker derfor å utvide vårt tjenestetilbud og styrke teamet. Vi søker derfor nye medarbeidere med bred og allsidig kompetanse fra bygg- og anleggsbransjen.

Nye stillinger:

Rådgiver anleggsgjennomføring: https://www.nordicinfra.no/ledig-stilling/88-radgiver-anleggsteknikk-anleggsgjennomforing/

HMS(SHA) /KS-leder: https://www.nordicinfra.no/ledig-stilling/88-hmssha-ks-leder/

Ønsker du å vite mer om hva Nordic Infra kan tilby, ta kontakt med Anders Flåtteng på telefon +47 928 10 007, eller send søknad til anders.flatteng@nordicinfra.no. Alle henvendelser behandles selvfølgelig konfidensielt.

Vi i Nordic Infra har stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen, og kan også hjelpe deg med ditt neste karriereløft. Send oss gjerne din CV, så kan vi gjøre uforpliktende vurdering.

Julebrev fra Nordic Infra 2018

Juleønsker fra Nordic Infra

Jul i Nordic Infra 2018

Julen nærmer seg som vanlig med stormskritt, og nok et år er snart omme. Året har vært spennende og hektisk, med ulike oppdrag for ulike kunder.

Ikke minst har vårt oppdrag med Fornebubanen vært omfattende, men også gitt oss innsikt i de oppgaver og utfordringer som ligger i store oppdrag hos tekniske rådgivere. Vi er nå 8 ansatte med vår siste nyansettelse Eivind Pedersen, som kommer fra OHL og deres prosjekt på Follobanen. Eivind er 27 år og sivilingeniør med en bachelor fra Universitetet i Agder innenfor bygg og konstruksjonsteknikk og en Master fra Universitetet i Aalborg, og blir et viktig kompletterende tilskudd til vår kompetente stab.

En annen veldig hyggelig hendelse i høst var at vi ble tildelt rammeavtale med Nye Veier når det gjelder «Strategisk og operativ bistand – Strategisk rådgivning entreprenørgjennomføring». Dette var en konkurranse hvor pris telte 25 % og myke verdier (kompetanse) 75 % og vi knuste konkurrentene. Ekstra hyggelig blir det når vurderingen til Nye Veier er som følger: «Tilbyder dekker tjenestekategorien på en svært tilfredsstillende måte. Dette underbygges med en svært relevant kompetansebeskrivelse og erfaring fra svært relevante referanseprosjekt. Solid og lang erfaring fra ulike nivåer innen entreprenørbransjen. Svært god overføringsverdi fra referanseprosjekt. Leverandøren kan på en særdeles god måte dekke Nye Veiers behov innen tjenestekategorien.» Vi gleder oss til å starte samarbeidet med Nye Veier som er lokomotivet i den bransjeendringen vi er inne i.

Hva har skjedd i bransjen

Den 1. Januar 2016 overtok Nye Veier offisielt 4 utbyggingsområder fra Statens Vegvesen. Det er ganske snart 3 år siden. Antageligvis tidligere, men i alle fall da gikk bransjen inn i en endringsfase som pågår og vil pågå i mange år fremover.

Acciona er nå kommet inn som første utenlandske entreprenør hos Nye Veier på strekningen Ranheim – Værnes. På sosiale medier i etterkant kan man lese kommentarer som «highway to hell», «spanjola veit da fint lite om tælaløysing», «Rystende», «Dette har ingen ting med demokrati å gjøre», «Galskap i praksis». Facebook og andre sosiale medier er jo ganske artig siden kommentarene bare går ut til dine venner som antageligvis er noenlunde likesinnede. På den måten får du en følelse at halve Norge er enige med deg, mens det sannsynligvis er bare dine 73 venner fra Midt-Norge. Acciona skriver følgende på sin hjemmeside: «Historical experience: 65 countries on 5 continents» Vi får jo håpe at de har fått med seg noe.
For å være litt alvorlig, så tror vi at det i Europa på lik linje med Norge finnes gode og dårlige entreprenører. Men vår oppfatning er at de seriøse utenlandske entreprenører er veldig klar over verdien av lokalkunnskap og lokalkompetanse. De seriøse norske entreprenørene som ser verdien i internasjonalt samarbeid, kan få verdifull erfaring og bruke den til å ta nye markedsandeler. I dag er det ikke lett å få tak i seriøse norske samarbeidspartnere, men dette kommer til å endres.

Dårlige resultater og tvister har også vært tema i høst, men det virker som det er en felles front mot at dette må endres. Selv om man gjennom media kan få følelsen av at ikke alle hos Statens Vegvesen er med, så er vi sikre på at heller ikke de ønsker dagens tilværelse. Det er vel slik at man har felles mål, men uenig om årsak og veien.

Den største omstillingen er kanskje hos rådgiverne. De vil fortsatt ha et stort marked mot det offentlige, men store deler av deres portefølje innenfor samferdsel flyttes til totalentrepriser. Det betyr at de får en ny kunde på samferdsel og infrastruktur, entreprenøren. Vi tror entreprenøren vil kreve mer av rådgiveren, det vil settes andre krav til resultater og kostnadseffektivitet og det vil være behov for nye kontraktmodeller. Det vil også bli en flytting av kompetanse i verdikjeden gjennom at entreprenøren vil ønske rådgivningskompetanse og rådgiveren vil ønske entreprenørkompetanse. Hvem som vinner den kampen er vi usikre på, men i dette grensesnittet ser vi i Nordic Infra et stort potensial for vårt selskap. Vi er et uavhengig rådgiverselskap med tung entreprenørkompetanse.

God Jul til alle fra oss i Nordic Infra!

Sommertanker fra Nordic Infra

Ferien er i gang for mange med århundrets sommervær i store deler av Norge. Vi i Nordic Infra feirer 1,5 års jubileum og er på linje med de målsetningene vi satte oss for ett år siden.

Hva har skjedd hos oss siden jul

I februar ansatte vi Michael Andersen og senest forrige uke Kai Otto Olsen som starter hos oss 1. august. Begge to erfarne HMS/KS medarbeidere. I tillegg har vi også fått med oss en erfaren prosjektleder på laget, Morten Rognmo. Vi er nå 7 ansatte og har bra pågang fra gode kandidater som ønsker å jobbe hos oss. Vi følger så langt våre ambisiøse vekstplaner, som også innbefatter ansettelser ut ifra konkrete forespørsler fra våre kunder. Med vår brede tilgang på gode ressurser, vil vi i stor grad kunne levere det markedet måtte etterspørre.

Vi har vært tungt involvert på forprosjektet til Fornebubanen gjennom denne våren. Multiconsult og Cowi har ansvaret for dette oppdraget, og vi er med laget som underleverandør. Bakgrunnen for vårt engasjement har vært å bringe entreprenørkompetanse inn i prosessen og være en uavhengig entreprenørressurs. Utrolig interessant å få muligheten til å være involvert sammen med en rådgivende ingeniør og byggherre, som arbeider i denne fasen, og dermed kunne tilføre vår type kompetanse.

Utover Fornebuprosjektet består vår kundeportefølje nå av noen større og mellomstore internasjonale entreprenørselskaper, noen større og mellomstore norske entreprenørselskaper, samt noen rådgivende ingeniørselskaper. I tillegg har vi hatt oppdrag for flere Byggherrer, og vil blant annet forsøke å vinne rammeavtaler med for eksempel Nye Veier, som vi har hatt gode samarbeid med tidligere.

Hva har skjedd i bransjen siden jul

Rett etter jul var det mye fokus på utkastelsen av Condotte på Follobanen. Dette var kanskje godt nytt til ‘beskytterne’ av det norske markedet, men kanskje like ødeleggende for internasjonale aktører som ønsker å etablere seg på det Norske markedet. Vi tror ikke Norge skal hindre internasjonale aktører ut i fra alt som skal bygges fremover.

Verden og markedet blir mer globalt og internasjonalt, enten vi vil det eller ei, og vi har heller tro på å utnytte og ta lærdom av all den kompetanse som kan tilføres fra et internasjonalt marked. Norske aktører er veldig flinke til å bygge i Norge, men så er det jo også utført komplekse prosjekter utenfor landegrensene. Vi har nok et litt annet bilde av oss selv enn det resten av verden har.

Et eksempel er at NTNU utdanner veldig gode ingeniører og det er en oppfatning i Norge at de beste kommer derfra. Det er nødvendigvis ikke helt rett. NTNU er rangert på plass mellom nummer 51 og 100 blant universiteter innenfor emnet «civil engineering». Det er altså mellom 51 og 100 universiteter som er rangert høyere enn NTNU. Med majoriteten hos norske entreprenører og rådgivere kommende fra NTNU, har det kanskje til nå vært mer fristende ansette mennesker som kommer fra samme bygd, eller har gått på samme skole eller prater samme språk som en selv.

Vi tror byggherrene kan og bør legge bedre til rette for et marked som gir like konkurransevilkår med seriøse aktører, uansett hvilket land de kommer ifra. På samme måte tror vi at entreprenørene ville hatt stort utbytte av å benytte større grad av ressurser og samarbeidspartnere med internasjonal bakgrunn og erfaring. Kombinasjonen av norsk og utenlandsk kompetanse må jo være utviklende for bransjen, spesielt i et ressurskrevende marked.

Både Bane Nor og Nye Veier har hatt flere avlysninger dette halvåret grunnet manglende konkurranse. Det kan se ut som dette skyldes manglende forståelse for markedet eller krav som er satt som man ikke ser konsekvensen av. Nye Veier har også hatt noen tilfeller hvor prekvalifiserte selskaper ikke nådde maksprisen og ble forkastet av den grunn. Er det riktig å sette krav til en makspris, som åpenbart må være vanskelig å definere på et så tidlig tidspunkt? Man står jo i fare for å miste aktører som kanskje hadde vært de beste når konkretiseringsfasen er over. Prisen teller minst hevder Nye Veier, men den talte 100 % for de som ble forkastet.

Dårlig inntjening, men vekst hos entreprenørene har vært tema på slutten av halvåret og det første er i alle fall ikke bra for utviklingen av bransjen. Høyt konfliktnivå over lengre tid må jo ta en del av skylden for dette, men nå er vi jo alle i en enorm endringsmodus mot noe bedre eller i alle fall noe annet. Vi har forsøkt å beskrive situasjonen på denne måten:

Veien til det bedre

 

Det norske markedet beveger seg fra noe som har blitt gjort i mange år til noe som er helt nytt og annerledes. Alle har på en eller annen måte startet denne reisen. Alle aktørene vil ha forskjellig hastighet på denne linjen. Full fart, stopp, justering, mindre fart, tilbake. Det som er sikkert er at aktørene befinner seg på forskjellige plasser på veien. Vi er midt i eller i starten av den mest spennende perioden i bransjen så lenge vi har vært der. Det er det inspirerende å få være med på!
God Sommer til alle fra oss i Nordic Infra!

Olav Guldseth begynner for Nordic Infra

Bilde pressemelding Olav Guldseth

Olav Guldseth (57), er ansatt som Senior rådgiver og prosjektleder fra 26. september 2017. Olav vil med sin lange erfaring fra entreprenørbransjen, både nasjonalt og internasjonalt være et nytt sterkt bidrag til fortsatt vekst i Nordic Infra AS. Med Olav sin lange og allsidige erfaring fra tunneldrift, vil vi kunne møte en økende etterspørsel.

Olav kommer fra stillingen som seksjonssjef samferdsel/infrastruktur Midt-Norge i ÅF Advansia AS, og før dette fra stilling som direktør for avdeling tunnel i Implenia Norge AS. Olav har i gjennom en lang yrkeskarriere jobbet med mange store tunnelprosjekter i inn- og utland. Blant annet jobbet han som leder for tunneldrift hos Leonhard Nilsen & Sønner sitt prosjekt HATS 2 i Hong Kong i perioden 2009 til 2011 og til sammen jobbet han 7 år for Veidekke fra slutten av 90- tallet. Olav har også gjennom flere år jobbet på leverandørsiden. Blant annet deltok han i Elkems satsning på injeksjonssystemet, MultiGrout og senere jobbet han hos Mapei (Rescon). Gjennom dette arbeidet fikk han inngående kjennskap til materialvalg og bygget seg opp særlig kompetanse rundt injeksjonsteknikk.

Med Olav Guldseth på laget, vil Nordic Infra til sammen kunne tilby rådgivende tjenester innen et variert spekter av fagområder. Dette er et strategisk viktig grep for Nordic Infra, for å kunne møte etterspørselen etter denne type kompetanse hos våre kunder.

Nordic Infra med på Fornebubanen

Multiconsult og Cowi har inngått en Joint Venture-avtale for prosjektering av Fornebubanen. Fornebubanen er et av Norges største og mest utfordrende samferdselsprosjektene i nyere tid, og vil ha stor betydning for den videre utviklingen av hovedstaden.
Nordic Infra AS er med på teamet til Multiconsult og Cowi for å kunne tilby Fornebubanen den aller beste erfaringskompetansen fra entreprenør- og anleggsbransjen.

Mer info kommer