Nyheter

Juletanker fra Nordic Infra

Juleønsker fra Nordic Infra

Dette er første julen for Nordic Infra og vi nærmer oss 1 års jubileum for etablering av nytt selskap.
Fra nyttår vil vi være 6 ansatte og følger planen for den utviklingen vi ønsker og de målene vi har satt oss. I sommerhilsenen skrev vi at vi hadde hatt en veldig bra og lærerik start på selskapet og den tiden har fortsatt i høst. Vi hadde en ide om hva vi skulle tilby markedet og det har truffet på mange områder og på noen områder har vi justert ideen i forhold til hva kundene har etterspurt. Vi har arbeidet for Nye Veier og Statens Vegvesen med gjennomføringsstrategier på kommende kontrakter, vi hjelper norske og utenlandske selskaper inn i anleggsmarkedet. I tillegg er vi engasjert inn i Fornebubanen sammen med Multiconsult og Cowi. Der skal vi bidra med entreprenørkompetanse inn i prosjekteringen. Spennende!
Vi tror vi kan få et spennende 2018.

En av de nye etterspørslene vi har fra markedet, er behovet for fast administrativ støtte. Mindre og mellomstore selskaper ønsker støtte av fagpersoner på lik linje med et «hovedkontor», og Nordic Infra vil kunne tilby dette. De fleste selskapene har ofte dyktig produksjonsressurser, men mangler kanskje noen av de administrative ressursene i en vekstfase eller når entreprisene blir større. Gjennom Nordic Infra`s «hovedkontor» konsept, med fagressurser innenfor kontrakt, planlegging, HMS, HR, fagkompetanse tunnel vil våre kunder kunne få denne støtten på en fullverdig måte. Selskaper som ikke har muligheten til å sitte på all denne kompetansen «in house», vil dermed ha tilgang til dette gjennom oss. Det er også viktig for våre kunder å vite at de prosjektressurser, som leies fra oss, vil ha full støtte fra fagpersoner ved Nordic Infra`s hovedkontor.

Det snakkes og skrives om infrastrukturmarkedet og alle de store prosjektene som kommer opp. Ressursmessig så kan de store infrastrukturprosjektene sammenlignes med de store oljeprosjektene, hvor det er behov for en veldig bratt oppbemanning med tilsvarende nedbemanning ved prosjektets slutt. For en stor norsk entreprenør, som tradisjonelt har basert seg på kun egne ansatte og å være alene om prosjektene, så kan jo konsekvensen ved å vinne eller ikke å vinne prosjektet bli dramatisk. Vi tror de store norske entreprenørene må tenke nytt ved å åpne for flere innleide ved behov og åpne for større deltakelse i Joint Venture og arbeidsfellesskap. Dette er en stor endring for de store norske og nytt tankesett som fortsatt sitter langt inne hos noen. Den norske anleggsbransjen er i verdensklasse på mange områder, men på noen områder henger vi litt bak resten av Europa. Vi har kanskje noe å lære på samarbeidsform og gjennomføring av store prosjekt.

Utrolig mye skal skje i bransjen neste år, og det skal bli spennende å oppsummere om ett år. Investeringen i nye prosjekter er historisk høye og alle aktørene skal vokse, bli mer lønnsomme og endre seg til noe bedre. Det betyr at noen ikke kommer til å få rett. Det er lett å si halleluja! Men å gjøre det …………? Som Fleksnes sa.

Vi i Nordic Infra ønsker alle God Jul, Godt nyttår og etter hvert lønnsom vekst.