Om Oss

Erfaring, kunnskap og nettverk.

Nordic Infra AS ble etablert i januar 2017 av Petter Moe og Håkon Tjomsland, som begge jobber som aktive partnere i selskapet, og respektivt fyller rollene som styreformann og daglig leder.

Basert på erfaring, kunnskap og nettverk, tilbyr selskapet forretningsmessige og prosjektrelaterte tjenester til det norske og nordiske bygg- og anleggsmarkedet, primært imot norske og utenlandske anleggsentreprenører. Selskapet bistår gjerne også andre aktører innenfor bygg, anleggsbransjen, herunder byggentreprenører, byggherrer, rådgivere og utviklere.

Selskapet skal alltid ha som hovedmål å tilføre merverdi til sine kunder, og skal alltid utøve sin virksomhet i tråd med selskapets verdier og etiske retningslinjer

Våre verdier

Personlig
 Pålitelig
 Profesjonell

Våre etiske retningslinjer

Åpenhet og ærlighet
 Lovlig og forskriftsmessig
 Menneskelig respekt
 Lojalitet og konfidensialitet
 Integritet og habilitet

Partnere

Petter Moe

Petter Moe

Partner og styreformann i Nordic Infra AS


Petter har mer enn 30 års erfaring fra entreprenørbransjen i Norge. Han startet karrieren ute i Selmer, og jobbet i 15 år med flere store infrastrukturprosjekter i Oslo-området. I 2001 startet han i NCC, og arbeidet i 8 år som leder for anleggsvirksomheten, og deretter 2 år som leder for Strategi og Forretningsutvikling. I 2011 startet han i PEAB, og hadde i 3 år rollen som administrerende direktør og var samtidig med i den nordiske ledergruppen i PEAB AB. I 2013 støttet han Backegruppen en kortere periode i ulike oppdrag, før han overtok som viseadministrerende direktør og fungerende administrerende direktør i Implenia Norge AS fra 2014 til 2016.

E-post: petter.moe@nordicinfra.no
Telefon: +47 415 50 764
Håkon Tjomsland

Håkon Tjomsland

Partner og daglig leder i Nordic Infra AS


Håkon har nesten 30 års erfaring fra entreprenørbransjen i Norge. Han startet sin karriere i Eeg Henriksen AS i 1992, på prosjektene Heidrun fundamenter og Troll Olje Plattform. Eeg-Henriksen ble i 1995 kjøpt av NCC, og Håkon hadde deretter i 14 år ulike roller på Østlandet som anleggsleder, prosjektleder, sjefingeniør og leder av anleggsvirksomheten i distrikt øst. I 2009 tok han over som leder av NCC’s nasjonale anleggsvirksomhet, og i 2013 ble han administrerende direktør for NCC Construction i Norge og medlem av konsernledelsen til NCC AB. Som følge av ny struktur i 2016, ble Håkon deretter leder for Anlegg i Norden.

E-post: haakon.tjomsland@nordicinfra.no
Telefon: +47 901 19 363
Anders Flåtteng

Anders Flåtteng

Partner og Senior HR rådgiver i Nordic Infra AS


Anders har over 15 års erfaring fra entreprenørbransjen i Norge. Han har selv jobbet som anleggsleder, prosjektingeniør og HMS/KS-ingeniør på ulike infrastrukturprosjekter i Norge. I perioden 2009 til 2011 jobbet han som HR-Sjef for tunnelentreprenøren Mika AS før han etter oppkjøp i 2011 begynte i samme stilling hos entreprenøren Implenia Norge AS. Han har allsidig erfaring og kunnskap om bransjen og HR-faget.

E-post: anders.flatteng@nordicinfra.no
Telefon: +47 928 10 007

Gjennom karrieren har Petter, Håkon og Anders arbeidet med alle typer prosjekter, særlig store infrastruktur og landbaserte oljeprosjekter, nasjonalt og internasjonalt. Alle har gjennom sitt arbeid innen bransjen, opparbeidet bred strategisk og operativ erfaring fra ulike ledende roller og interne styreposisjoner.

Ta Kontakt Nå