Våre tjenester

Nordic Infra AS er en ung bedrift med erfarne partnere, som kan tilby et stort spenn av tjenester inn imot det norske og nordiske bygg og anleggsmarkedet. Vi retter først og fremst våre tjenester inn i mot norske og utenlandske anleggsentreprenører, men bistår gjerne også andre aktører innenfor bygg- og anleggsbransjen, herunder byggentreprenører, byggherrer, rådgivere og utviklere.

Med vårt betydelige nettverk og lange erfaringer fra ledende roller i norske og internasjonale entreprenørselskaper, dekker våre tjenester de fleste vesentlige områder og faser innenfor entreprenør og prosjektvirksomhet, både på strategisk nivå og operasjonelt nivå.

Vi tilbyr tjenester innenfor 3 hovedområder: KonsulentKapasitetKompetanse.

Konsulent

Operativ og strategisk rådgivning og bistand innen:

 • Bransjebedrifter
 • Virksomhetsutvikling
 • Markedsanalyser
 • Tilbud og Anbud
 • Prosjektledelse
 • Risiko og Mulighetsstyring
 • Team-building og Samspill
 • Konflikthåndtering og Megling
 • Interims ledelse
 • HR

Kapasitet

Utleie av spisskompetente prosjektmedarbeidere innenfor:

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Økonomistyring
 • Kontrakt
 • Innkjøp
 • Kvalitet, HMS, Miljø
 • Planlegging
 • Stikning/Mengdeberegning/BIM
 • HR

Kompetanse

Vi tilbyr også kurs innenfor våre tjenesteområder.